Adatkezelésről Alkotóinknak


Tisztelt Alkotó!

Az Európai Unió által életre hívott, 2018. május 25. napján hatályba lépő Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR- General Data Protection Regulation) való megfelelés céljából kérjük figyelmét.

KECSKEMÉTFILM Kft. több évtizedes munkájának eredményeként honlapján mutatja be az általa készített filmeket és azok alkotóit. A gyűjtés jogalapja közérdek, célja elsősorban az animációs célú tudományos és történelmi kutatások előmozdítása és a magyar animációs értékek hazai és külföldi megismertetésének elősegítése; az adatok kezelése pedig határozatlan időre szól.

A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság amellett, hogy nagy tisztelettel adózik a már elhunyt Alkotók művészi munkája előtt is, ezúton tájékoztatja a megnevezett, még köztünk lévő természetes személy Alkotókat, hogy személyes adataikat a GDPR adatkezelésre vonatkozó alapelveit szem előtt tartva kezeljük, jogszerűen és tisztességesen, ill. az Alkotók számára átlátható módon, pontosan és szükség esetén naprakészen. A személyes adatok gyűjtése csak a fentebb már említett tudományos kutatások előmozdítása céljából történt, és azokat nyilvánvalóan nem kezeljük az ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.  

Ugyanakkor az érintett Alkotó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, vagy a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozását a kfilm@kecskemetfilm.hu e-mail címre megküldve jelentheti be.
Alkotóink személyes adatait igyekeztünk pontosan közreadni, azonban Önöknek ugyanezen e-mail címen joguk van helyesbítést vagy kiegészítést kérni. 
Tisztelt Alkotó! A filmek készítése során Önnel kötött szerződés alapján a szerződés teljesítése jogcímén is kezeljük személyes adatait, ebben az esetben az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított 5 év, illetve számviteli, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén a szerződés megszűnésétől számított 8 lezárt adóév. 
A szerződéskötések során az Ön által megadott elérhetőségeit kapcsolattartás, az új munkákhoz történő felkérés és referencia céljából, jogos érdeken alapuló, közvetlen üzletszerzési céllal is kezeljük, Önnek azonban jogában áll a Kecskemétfilm e-mail címére megküldött levélben az adatkezelést korlátozni vagy ellene tiltakozni.   
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban további információkat társaságunk honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

Mikulás Ferenc
ügyvezető
 
Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem